Untitled

آخرین مقالات در بلاگ قبرس ایران

Taxi driver in North Cyprus 1

راننده تاکسی در قبرس شمالی

  تعداد افرادی که برای داشتن زندگی و شرایط کاری مناسب‌تر به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند کم نیست. خانواده‌های بسیاری همه‌ساله رنج مهاجرت را به‌جان‌ودل قبول می‌کنند تا بتوانند شرایط…

ادامه مطلب
1 2 3 6