Search

واحد های یک خوابه پروژه querencia

ویژگی ها:

  • فضای زندگی: ۵۹.۴۳ تا ۷۵.۵۲ مترمربع
  • بالکن: ۱۳.۳۲ تا ۳۶.۳۰ مترمربع
  • دستشویی و حمام: ۱
  • سالن و پذیرایی: ۱
  • اتاق خواب: ۱
  • پارکینگ: ۱
  • با وسایل
رضا شریفی
به کمک نیاز دارید؟ پاسخگوی شما هستیم
تماس