Search

واحد های دو خوابه پروژه edelweiss

ویژگی ها:

  • پارکینگ سرپوشیده
  • تحویل با هود، فر و گاز
  • حدود متراژ ناخالص از: ۱۲۴.۶۰ مترمربع
رضا شریفی
به کمک نیاز دارید؟ پاسخگوی شما هستیم
تماس