Search

واحد های استودیو پروژه grand-sapphire

ویژگی ها:

  • واحد استودیو
  • مساحت ناخالص: ۵۵ متر مربع
  • مساحت خالص: ۴۷ متر مربع
  • بالکن
  • اینترنت مرکزی
  • ژنراتور مرکزی
  • سیستم ماهواره مرکزی
  • پارکینگ روباز
رضا شریفی
به کمک نیاز دارید؟ پاسخگوی شما هستیم
تماس